Werkgroep Papendrecht

Werkgroep Papendrecht  - Hoop voor Albanië

 

 

In 2006 is er een groep mensen uit diverse Papendrechtse kerken samengekomen met de gemeenschappelijke wens om concreet iets te doen ten behoeve van de hulpverlening in Albanië.

Een aantal mensen uit deze groep zijn in het verleden betrokken geweest bij projecten van de stichting Hoop voor Albanië.

Dit heeft geresulteerd in de “oprichting” van de werkgroep Papendrecht van de stichting Hoop voor Albanië.

 

De werkgroep heeft twee doelstellingen;

1. Bekendmaken van het vele mooie werk wat door de stichting Hoop voor Albanië wordt gedaan.

2. Organiseren van activiteiten met het doel geld te verdienen zodat daarmee projecten van de stichting Hoop voor Albanië financieel ondersteund worden.

 

Jaarlijks ligt de nadruk op de organisatie van een drietal activiteiten.

Zo organiseren we een voorjaarsfair, bezorgen we jaarlijks kerstkaarten en verkopen we de oliebollen en appelbeignets van bakker vd Berg.

Incidenteel laten we ons ook nog wel eens zien bij andere activiteiten waarbij we bijvoorbeeld kaarsen uit Albanië verkopen.

Onderstaand willen we u informeren over de activiteiten welke op korte termijn gaan plaatsvinden.

Wanneer u in de gelegenheid bent, nodigen wij u hierbij van harte uit om ons bij onze activiteiten te ondersteunen.

Dit alles om tot zegen te zijn voor onze medemens in Albanië.

 

Wilt u meer weten over onze werkgroep dan kunt u contact opnemen met Jaap Iedema,

Tel (078-6315652) of email j.aiedema@freeler.nl

 

 

Benefietsen door de Alblasserwaard voor weeskinderen

 

Op zaterdag 30 juni organiseert de werkgroep Papendrecht van de stichting Hoop voor Albanië een fietstocht door de mooie Alblasserwaard.

In de benen komen en op de fiets genieten van de omgeving. Het is een benefiet tocht met als doel geld in te zamelen voor de realisatie van een thuis voor weeskinderen in Maliq, Albanië.

 

De stichting Hoop voor Albanië is al sinds 1993 actief bezig met hulpverlening in één van de armste landen van Europa. Hierbij is de zorg voor de zwakkere groepen in de maatschappij een speerpunt.

De stichting helpt bij de realisatie van weeshuizen, ziekenhuizen en voorzieningen voor bejaarden. Ook gaat 1 keer per twee weken een vrachtwagen met onder andere kleding, huisraad en schoolmateriaal richting Albanië waar het wordt verdeeld onder hen die dit het meest nodig hebben. Hoop voor Albanië werkt samen met andere stichtingen en de lokale kerken om de hulp zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte. Voor meer informatie mbt de stichting verwijzen wij u graag naar hun website www.hoopvooralbanie.nl

Het project waar we nu geld voor willen gaan bijeenhalen is de bouw van een huis waar weeskinderen een thuis kunnen krijgen. De huidige locatie is erg vervallen en is niet toereikend en we willen graag deze kinderen zonder uitzicht een helpende hand bieden.

Op zaterdag 30 juni willen we u de gelegenheid bieden om een tocht van 25 of 40 kilometer te gaan fietsen door de mooie Alblasserwaard.

Wij zorgen voor een hapje en een drankje, het fietsen is aan u.

De bijdrage welke wij vragen is € 10,- voor volwassenen en € 5,- voor kinderen tot 12 jaar.

Kunt u erg genieten van een mooie fietstocht en wilt u tegelijk dit mooie project voor de weeskinderen in Maliq ondersteunen dan nodigen wij u van harte uit om deze middag in de benen te komen.

 

Vanwege een aantal organisatorische zaken willen wij u vragen om u van te voren even aan te melden via onderstaand emailadres.

Aanmelden kan via: kees.701@upcmail.nl

Uw bijdrage kunt u voldoen bij het startpunt van de tocht, het gebouw van de Vrije Baptisten Gemeente aan de Poldermolen 7 te Papendrecht.

U kunt vanaf 13.00 uur vertrekken.

We zien uit naar een mooie sportieve dag en hopen velen te mogen begroeten.Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Kees van Herk via bovengenoemd emailadres.

Werkgroep Papendrecht Hoop voor Albanië