Wat doet Hoop voor Albanie

Missie en Visie De Stichting Hoop voor Albanië heeft zich de volgende doelen gesteld: Het bevorderen van het materiële en geestelijke welzijn van het Albanese volk en het verbeteren van hun levensomstandigheden. Hoop voor Albanië werkt vanuit een Christelijke levensvisie, maar maakt geen onderscheid tussen ras of geloof. Hoop voor Albanië verzendt kleding, huisraad, schoolmateriaal, medisch materiaal, voedsel en christelijke literatuur. De stichting werkt in Albanië samen met lokale hulpverleners en kerken, die heel goed aan kunnen geven waar hulp hard nodig is. Vaak distribueren zij zelf de materialen weer verder naar die plekken waar de nood het hoogst is.    

Met haar activiteiten beoogt de stichting het volgende:

  • Gelijkwaardige kansen creëren voor de allerarmsten en gehandicapten in Albanië en hen te helpen een menswaardig bestaan op te bouwen zodat ze zelfstandig een plaats kunnen hebben in de maatschappij. De Albanese regering speelt hierbij een belangrijke rol als vormgever van het maatschappelijk klimaat.
  • Bevorderen van de acceptatie van de kansarme, gehandicapte mens binnen de samenleving. Dit uit zich in een positieve respectvolle behandeling van deze doelgroep.
  • Ondersteuning van weduwen en wezen in Albanië. In Albanië leeft een grote groep één ouder gezinnen, vaak slachtoffer van de bloed- en eerwraak.
  • Ondersteuning van zorgprojecten voor ouderen, en demente ouderen.
  • Ondersteuning van lokale initiatieven vanuit de Albanese bevolking, die er op gericht zijn de levensomstandigheden van de allerarmsten te verbeteren.

Praktisch betekent dit:

  • Verstrekking van kleding en voedsel aan weduwen en wezen in Albanië.
  • Brede steun van lokale initiatieven die erop gericht zijn de levensomstandigheden maar vaak ook de woonomstandigheden van de allerarmsten te verbeteren.
  • Materiële ondersteuning door middel van het regelmatig sturen van hulpgoederen vanuit Nederland.

 

Het bestuur van Stichting Hoop voor Albanië

Naam Functie Mail adres Telefoon
Pleun van den Berg Voorzitter  pleun@hoopvooralbanie.nl  
Kees Verheul Secretaris hva.verheul@gmail.com  
Wim Heiwegen Penningmeester   wim@hoopvooralbanie.nl  
Erwin van der Ende Bestuurslid  erwin@hoopvooralbanie.nl  
Reitze Veen

Eindredactie Nieuwsbrief

Contactpers. Transport

 reitze@hoopvooralbanie.nl  
Jan Prins

Bestuurslid

Beheer website

 jan@hoopvooralbanie.nl

 

Peter Brugman

Bestuurslid

Beheer website

 peter@hoopvooralbanie.nl  

Peter en Marian Brugman

Coördinatie Projecten in Albanië / Beheer Missionhouse  office.hfa@gmail.com 00355 69 206 0091

Lees hier ons beleidsplan.

Hoop voor Albanië is afhankelijk van donaties, zowel van bedrijven als particulieren. U kunt uw gift overmaken via onze bankrekeningen, maar ook direct online.