School voor Roma kinderen

Project afgesloten! 

Overzicht foto van Pogradec met links de schoolIn januari 2005 kon een gloednieuwe school worden geopend in Pogradesh. De bouw bestaande uit twee AZC gebouwen kwam met uw steun tot stand. We kunnen wel zeggen dat dit het paradepaardje van de stichting is. AZC gebouwen. Rond 2003 werden er vanwege het teruglopend aantal asielaanvragen veel asielzoekerscentra (AZC) gesloten. De asielzoekers in deze AZC's waren gehuisvest in degelijke, zeer bruikbare gebouwen die gedemonteerd en elders weer opgebouwd konden worden. Stichting Hoop voor Albanië heeft destijds een aantal van deze gebouwen aangeboden gekregen van het AZC in De Lier. We waren erg blij met dit aanbod, wij konden deze gebouwen goed gebruiken voor projecten in Albanië. Amaro Tan

 

Een van die projecten is de school Amaro Tan in de Zuid-Albanese stad Pogradec, een basisschool voor achtergestelde Roma-kinderen, een zigeunerminderheid in Albanië. De school was een succes en groeide uit haar gebouw en wilden graag een eigen gebouw hebben. Het bestuur van Hoop voor Albanie besloot te helpen door ze deze gebouwen aan te bieden.

De Roma-kinderen
Aan de rand van het plaatsje Pogradec in Albanië komen de meeste Roma-kinderen na hun geboorte terecht een vicieuze cirkel van racisme, extreme armoede, analfabetisme, erg jong trouwen, huiselijk geweld en criminaliteit. Corruptie en slechte sociale voorzieningen versterken de problemen daarbij nog eens. In september 1999 opende Amaro Tan haar deuren voor 63 kansarme kinderen van 4 tot 12 jaar. Sommige kinderen waren analfabeet en te oud om op een gewone basisschool geplaatst te worden, anderen hadden jaren onopgemerkt achter in een klaslokaal gezeten vanwege hun afkomst en de kleintjes moesten dagelijks de straat op om te bedelen. Uitzichtloosheid zorgde ervoor dat sommige kinderen naar Griekenland gestuurd werden om te bedelen, enkelen zijn nooit teruggekeerd.

Wél welkom in Amaro tan
De medewerkers van Amaro Tan verwelkomden de leerlingen met open armen. Van over de hele wereld kwamen geld en goederen binnen om er voor te zorgen dat er een gebouw kon worden gehuurd, een warme maaltijd geserveerd, docenten betaald en schoolmaterialen gekocht.

Honderdveertig kinderen
Tegenwoordig staan er elke morgen 140 kinderen te trappelen van ongeduld voor de schooldeur. Zij hebben normaal gesproken wel toegang tot het gewone onderwijs, maar worden daar vaak achtergesteld vanwege hun afkomst en sociale status. Amaro Tan is een warme en veilige plek voor hart, ziel en lichaam. De leerlingen krijgen dagelijks enkele uren les over zichzelf, anderen en de wereld. De cultuur van de Roma-zigeuners kleurt het leven met muziek en dans. Het reguliere Albanese schoolsysteem besteedt geen aandacht aan de sociale, geestelijke en etnische behoeftes van de Roma, maar Amaro Tan doet dat wel. De toenemende levensvreugde laat zien dat de kinderen langzaam maar zeker de spiraal van ellende kunnen doorbreken. Op verzoek van de ouders van de leerlingen is Amaro Tan vanaf het schooljaar 2004-2005 voorzien in formele en vakgerichte scholing voor groep 5 tot 9. Hierdoor was dringend behoefte ontstaan aan extra lokalen, praktijkruimtes, een recreatieruimte en dergelijke. Hoop voor Albanië kon in het najaar van 2003 twee gratis geprefabriceerde gebouwen aanbieden, die werden aageboden door het COA. Hoop voor Albanië en Amaro Tan zijn dankzij vele sponsors in staat geweest om grond aan te kopen, het gebouw te transporteren en op te bouwen.

 

Nieuwe schoolgebouwen

Twee nieuwe gebouwen
De twee gebouwen die door Hoop voor Albanië geschonken zijn aan Amaro Tan hebben een oppervlakte van 1100m2. Zij zijn gebouwd naar de hoge Nederlandse maatstaven en beide gebouwen zijn aangepast aan de specifieke wensen van Amaro Tan. Er is 2000m2 grond aangekocht achter de bestaande school. De twee gebouwen blijven zo goed te bereiken voor de kinderen en ze houden het prachtige uitzicht op het meer Ohrid. Amaro Tan biedt haar leerlingen graag kwaliteit en cultureel passend onderwijs, van de kleuters tot aan de hoogste groep in hun eigen buurt en in een blijvend onderkomen. Het gebruik van de school is verzekerd. De school draait al sinds september 1999 met succes. De school is erkend door de Albanese overheid.

 

Aan het werk

Eindelijk
In januari 2005 gingen de deuren van de nieuwe school eindelijk open en dit hebben we met elkaar gevierd. Ook EO-Metterdaad was present en heeft tv-opnames gemaakt. De kinderen lieten blijken dat ze enorm blij zijn met hun nieuwe school. Zingend, dansend en declamerend werden we meegenomen in de feestvreugde. De school biedt naast het onderwijs ook cursussen voor Engels en de computer, handenarbeid, muziekles en er is een eetzaal waar gezamenlijk de maaltijd gebruikt wordt. De kinderen van de kleuterklas hebben een heerlijke ruimte waar ze kunnen spelen, stoeien, knutselen, zingen en educatief onderwijs ontvangen op hun niveau. Er wordt aandacht aan hygiëne gegeven, maar ook aan hun thuissituatie: de maatschappelijk werkers bezoeken de ouders en proberen zo gericht in te gaan op de situatie van het kind. Omdat er nu ruimte genoeg is in de school, is men ook begonnen met de opvang van enkele gehandicapte kinderen. Zij krijgen individuele aandacht en zorg en komen daarnaast ook in aanraking met de andere kinderen van de school tijdens de pauzes. Zo krijgen ze een volwaardige plaats, nu op de school en hopelijk straks ook in de samenleving. Samen met de vrijwilligers, sponsors en donateurs dragen we er aan bij dat de kinderen met liefde, zorg en aandacht omringd worden en een veel beter toekomstperspectief hebben.