School in Gramshi

Hoop voor Albanië heeft al langere tijd contact met de Albanees Alberti Dosti. Hij is de voorganger van een kerk in Lushnjë en is heel actief voor de mensen in zijn omgeving. Zo zijn er naailessen georganiseerd, wordt er Engelse les gegeven en arme gezinnen steekt hij een helpende hand toe. Toen we vroegen of Alberti een school wist die hard aan renovatie toe is, hoefde hij niet lang na te denken, want Alberti heeft veel contacten met verschillende dorpen. Het werd de school in Gramshi. 

Renovatie
De basisschool in het dorp Gramshi is inmiddels met steun vanhet NCDO door Hoop voor ALbanie gerenoveerd. Er zitten 350 kinderen op deze school. De school was een bouwval, het dak lekte, de speelplaats was slecht, er waren geen goede wc’s en er was geen stroom meer. Hoop voor Albanië wilde de kinderen in Gramshi helpen. In mei 2009 is de nieuwe school geopend. De lokalen zien er weer mooi uit, het dak is gerepareerd, er zijn nieuwe wc’s, een nieuwe docentenkamer en de kinderen hebben allemaal een nieuwe tafel en stoel gekregen. De kinderen zijn erg blij met hun mooie nieuwe school. Ze vinden het nu veel leuker om te leren en om op school te zijn. De meesters en juffen vinden het ook heel fijn dat de school is opgeknapt. Ze zijn blij voor de leerlingen, maar ze vinden het zelf ook prettig om les te geven in een mooi, net en warm lokaal. De kinderen en leerkrachten van Gramshi bedanken iedereen die meegeholpen heeft de school zo mooi op te knappen!