Projecten

Hoop voor Albanië is al meer dan twintig jaar actief in Albanië. De stichting heeft als doel om de minderbedeelden, armen en zwakken van de Albanese samenleving te helpen. Dit doen we in het groot. Kijk bijvoorbeeld naar het enorme bouwproject in Korçé. We hebben daar een bejaardenhuis gebouwd, waar nu een twintigtal ouderen wonen. Maar we doen dat ook vaak in het klein, voor één gezin of persoon. We proberen altijd de lokale bevolking, kerken en organisaties in te schakelen en vooral ondersteunend aan het werk te gaan. We steunen ook een aantal permanente projecten en intiatieven, bijvoorbeeld Seed of Hope. 

Kies één van de submenu's om meer te lezen over de afzonderlijke projecten.