Zicht op Selba

Het Albanese dorpje Selba is onderdeel van de grote stad Tirana. Hemelsbreed ligt het slechts zeven kilometer van de hoofdstad af, maar door gebrek aan wegen en infrastructuur is het aan zichzelf overgeleverd. Het dorp is omgeven door glooiende heuvels en er wonen 36 gezinnen. Hoop voor Albanië adopteert het dorp en de gemeenschap en helpt op verschillende manieren de komende jaren.

Voorgeschiedenis

Sefer is dorpsoudste en benaderde in 2017 de organisatie Seed of Hope en vroeg om hulp voor zijn dorp. Hoop voor Albanië werd betrokken om het schoolgebouw aan te pakken in 2017. Kachelpijpen werden hersteld, zodat de klassen in de winter niet meer blauw stonden van de rook. Tevens werd de afgebrokkelde muur rondom de speelplaats gerenoveerd. En de school kreeg nieuw schoolmeubilair. Een periode waarbij er regelmatig bijeenkomsten waren voor de kinderen en de vrouwen, die werden georganiseerd door Seed of Hope. Deze stopten vanwege logistieke uitdagingen.

Samen hoop bieden

Stichting Seed of Hope en Hoop voor Albanië slaan de handen ineen om het dorp te helpen om te verbeteren. De inwoners van Selba hebben meer en meer vertrouwen en dus motivatie gekregen om ‘samen’ de schouders er onder te zetten. Dat is best lastig als je nog steeds het communisme in jouw systeem van je af moet schudden.

Er is een vijf jarenplan opgesteld met verschillende soorten hulpverlening. Samen met bewoners, partners en donateurs willen we hoop brengen door samen te investeren in mensen en positieve veranderingen. Elke twee maanden is er een evaluatie- en bijstuurmoment.

Voedselhulp

In het voorjaar van 2021 deelde Hoop voor Albanië pootaardappelen uit, waarmee de dorpelingen hun eigen aardappelen kunnen verbouwen. Sinds 2019 ontvangen de inwoners jaarlijks een zadenpakket waarmee worteltjes, spinazie, sla, courgettes, tomaten en komkommers kunnen verbouwen. In de winter worden er maandelijks voedselprojecten uitgedeeld met daarin de basisproducten zoals olie, meel, spaghetti, macaroni, suiker, zout, tomatensaus, keukenrol en zeep en soms iets lekkers voor de kinderen.

Huisjes opknappen

Enkele inwoners van Selba hebben een deugdelijk en stevig huis. Enkelen van hen hebben kinderen die in het buitenland werken, inkomsten verwerven en dit sturen naar hun ouders. Hoop voor Albanië heeft in de afgelopen jaren drie huisjes gebouwd voor gezinnen, wiens huis in een gevaarlijke toestand verkeerde. Huizen die niet wind en waterdicht waren of gevaarlijk waren, vanwege wankele constructies.

Sociale samenstelling

De gemeenschap bestaat uit 36 gezinnen die weer behoren tot drie families, die al genaraties lang daar wonen. De gezinnen leven vaak in erbarmelijke omstandigheden. Het is een traditie dat de jongste zoon op latere leeftijd in de ouderlijke woning woont en voor vader en/of moeder blijft zorgen totdat hij of zij overlijdt.

Positie van de vrouw

Meisjes trouwen gemiddeld op 16 jarige leeftijd en een partner wordt vaak door de ouders gezocht. Als een schoondochter haar familie verlaat, dan komt zij bij de ouders van haar man in te wonen. Zij wordt door de schoonouders gezien als ‘een bediende’. Vaak is er geen sprake van een warme of liefdevolle verhouding.

Dorpshoofd

Als dorpsvertegenwoordiger is Sefer gekozen door de dorpelingen. Sefer treedt op als spreekbuis namens het dorp. Hij kent alle gezinnen van het dorp en de situaties achter de voordeur. Hij kent de familiestructuren, weet wie welke hulp nodig heeft, welke staat van woningen slecht zijn. Zijn karakter is bescheiden, eerlijk en betrouwbaar, zonder eigen gewin en heeft daardoor het respect van de gemeenschap.

Hulp aan vrouwen

Sinds 2020 is er een wekelijkse vrouwenbijeenkomst in Selba. Bij mooi weer vindt dit buitenplaats, bij slecht weer ontmoeten de vrouwen elkaar in het ‘Hoop Huis’ oftewel ‘Shtepia e Shpresës’. De vrouwen leren meer over hygiëne, omgangsvormen, handwerken, gezonde voeding en horen Bijbelverhalen.

Engelse lessen

In januari 2022 startte er een schoolklas voor Engelse les. De leerlingen zijn kinderen, jongeren en een aantal vrouwen. De 15 leerlingen krijgen iedere week Engelse les aan de hand van een studieboek. Een docent Engels hielp om een lesprogramma op te zetten en op dit moment doceert en enthousiasmeert Elfrida Kolbucaj de leerlingen voor de Engelse taal.

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg is zorgwekkend. Veel dorpelingen hebben allerlei klachten en kwalen, bij senioren komen onder andere wonden en incontinentie problemen voor, maar een snel consult bij een arts en behandeling is niet mogelijk. Hoewel er staatsziekenhuizen zijn, is het ingewikkeld voor de dorpelingen om er gebruik van te maken. Bij een acute en/of levensbedreigende situatie is er geen hulp voor handen. Het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum is meer dan een uur rijden. Levensbedreigende situaties hebben vaak een fatale afloop. Mensen ervaren dat als ‘het lot’. Er zijn veel gebitsproblemen en niemand draagt een bril. Veel mensen ervaren pijn bij het voortbewegen. Geld voor medicijnen of een bril (dat kost een maandsalaris) is er vaak niet.

Moeder- en kind zorg

Er is geen prénatale zorg voor de moeders en hun baby. Als er zich problemen voor doen, dan zijn de vrouwen aangewezen om naar Tirana te reizen. Vrouwen uit het dorp helpen elkaar bij de geboorte van een baby. Er is geen zuigelingenzorg aanwezig en de moeders nemen de oude gewoonten van hun (schoon-) moeders over. Zoals het strak inbakeren van een baby. Dit geeft de moeders de vrijheid om even de baby alleen te laten als zij op het land werken of even weg moeten, want het kind kan nergens heen. De keerzijde is dat het inbakeren op latere leeftijd heupproblemen en motorische problemen kan opleveren. Baby’s worden gevaccineerd in Tirana, als de moeders daar zelf achteraan gaan.

Psychische problemen

Vaak weet men niet goed raad met mensen die psychische klachten of aandoening hebben. Men wil deze zaken het liefst ‘wegmoffelen’ en zijn er niet aan gewend om over deze zaken te praten met elkaar. Ook adequate professionele zorg blijft achter.

Een vrouw uit het dorp had last van depressieve klachten, waar de familie geen raad mee wist. Zij werd door de familie naar het psychiatrisch ziekenhuis gebracht. Twee jaar later kwam zij er slechter dan ooit vandaan. Het dorpshoofd gaf aan dat deze vrouw vaak door haar familie werd geslagen en mishandeld. Uiteindelijk werd deze vrouw gebeten door een hond, waardoor zij flinke wonden opliep. Zij verbleef in het achterkamertje in het huis van haar broer en schoonzus. De verzorging liet erg te wensen over. Deze vrouw is uiteindelijk onverwachts overleden.

Nieuwsberichten uit Selba

Tractor met hakselmachine in Selba aangekomen

Tractor met hakselmachine in Selba aangekomen

Dit bijzondere transport vervoerde een tractor en hakselmachine naar Albanië. Met deze machines kunnen de inwoners van Selba een vervolg geven aan het verwerken van olifantsgras tot brandstof. Dit transport en de aankomst van de landbouwvoertuigen is een grote stap...

De prijs van water maakt harten zacht

De prijs van water maakt harten zacht

De overheid en het waterbedrijf nemen geen verantwoordelijkheid om in het dorp Selba te helpen aan water. Sterker nog, ze bleven aangeven dat er geen water was. Marian bleef volhouden dat er water moest zijn en sprak dit uit in geloof. Na vele gesprekken met het...