Scholen

Albanië heeft als land veel onderdrukking door vreemde mogendheden meegemaakt, zoals door het Ottomaanse rijk (vijf eeuwen lang), de Italianen, de Fransen, de Duitsers en tot slot een op Rusland gestoeld communisme tot 1991. Iedere vreemde mogendheid bood iets van onderwijs aan in zijn eigen taal.

Nadat het communistisch regime viel in 1991 ontstond een lerarentekort, omdat veel van hen naar het buitenland vertrokken. Eind jaren negentig werden veel scholen herbouwd of verbouwd om de leeromstandigheden te verbeteren. De meeste verbeteringen hebben plaatsgevonden in de grotere steden, zoals de hoofdstad Tirana.

Achtergrond Albanese scholen

Er is een wet in Albanië die zegt dat alle Albanese kinderen tien jaar onderwijs moeten volgen. Met name in de grotere steden zijn er redelijk goede voorzieningen voor onderwijs. De kleine dorpen moeten gebruik maken van een streekschooltje, waar geen vervoer naar toe gaat, wat vaak op onherbergzame plaatsen ligt en waar een tekort is aan onderwijzend personeel of slecht geschoold personeel. De staat hoort te voorzien in alle benodigde middelen, maar deugdelijk materiaal als bankjes en stoelen, schoolboeken, pennen en schriften is vaak een groot probleem.

Schoolmaterialen

Hoop voor Albanië heeft hier al jaren oog voor en door middel van de hulptransporten gaan er vaak schoolmaterialen naar Albanië toe. Bovendien heeft Hoop voor Albanië meerdere malen een schoolgebouw hersteld, zoals in Selba, waar de kinderen in de winter de rook in moesten ademen van de kapotte kachels of gevaar liepen van de berg te vallen als zij met de bal op de speelplaats speelden. De muur rondom was afgebroken.

Kinderen zijn én hebben de toekomst

Hoop voor Albanië wil dat kinderen degelijk onderwijs ontvangen in een veilige omgeving. Dit is een recht van ieder kind en een voorbereiding op een betere toekomst, waarbij zij in staat kunnen zijn beter voor zichzelf en hun toekomstige gezinnen te zorgen. Hoop voor Albanië wil graag ook in de toekomst bijdragen tot deugdelijke scholen met goede voorzieningen om de kinderen voor te bereiden op hun toekomst.