Huizen bouwen en verbouwen

Goede en veilige huisvesting behoort tot één van de basisbehoeften. Hoop voor Albanië heeft menigmaal moeten constateren dat huisvesting voor de allerarmsten in Albanië nogal eens onveilig is of in een mensonwaardige staat verkeert. Albanese voorgangers en lokale hulpverleners uit ons netwerk zijn de ‘voelsprieten’ van onze organisatie. Bij kritieke situaties wordt de hulp van Hoop voor Albanië ingeroepen. Bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden aan een woning, kerk of in een gevangenis.

Vier huizen per jaar

Per jaar pakt Hoop voor Albanië vier huizen aan die we verbouwen of opnieuw bouwen. Luli is een Albanese aannemer met wie we sinds 1993 samenwerken. Deze aannemer huurt daar waar wordt gebouwd, lokale medewerkers in. Zij ondersteunen zijn ‘vaste bouwteam’ en daarmee creëren we (tijdelijke) werkgelegenheid. Hoop voor Albanië voorziet een nieuwe woning van een complete keuken, sanitaire voorzieningen en de benodigde meubelen.

AZC- gebouwen ombouwen

Zo zijn vele voormalige AZC-gebouwen vanuit Nederland naar Albanië getransporteerd. De zogenaamde schottenketen zijn handzaam te demonteren. Met behulp van werkgroepen en vrijwilligers uit Nederland worden ze afgebroken in Nederland. Na transport worden ze weer opgezet met vrijwilligers en gebruikt als opvangcentrum, gaarkeuken school of tv-radio studio (van Radio 7).

Albanese kerken (op)bouwen

Hoop voor Albanië is actief op het gebied van het herstelwerkzaamheden of bouwen van kerken voor nieuwe of bestaande gemeentes. Zo bouwen we nieuwe kerkgebouwen of worden bestaande gebouwen omgebouwd tot kerk. Daarbij worden dan vaak aanvullende werkzaamheden uitgevoerd zoals isolatie werkzaamheden of een dakrenovatie.

Bouwen in gevangenissen

In een aantal gevangenissen heeft Hoop voor Albanië onder andere sanitaire voorzieningen, gymzalen en kerkzalen gerenoveerd. In deze, veelal in zeer slechte staat verkerende gevangenissen, zijn de leefomstandigheden uitermate slecht. Bij deze bouwwerkzaamheden is samengewerkt met de organisatie Shkbsh Prison Fellowship Albania. Zij deden de aanvraag, waarna Hoop voor Albanië kon helpen dankzij de giften van de trouwe achterban.

Herstelwerkzaamheden na de aardbeving

Door de aardbevingen in oktober en november 2019 werden duizenden gebouwen beschadigd of werden onbewoonbaar. Een aantal huizen konden we renoveren of opnieuw bouwen door een bijdrage uit het aardbevingen schadefonds. Het dak van een Bijbelschool in Durrës werd gerenoveerd na schade door de aardbevingen.

Bekijk hieronder de aflevering over huizen bouwen uit onze serie ‘De Gezichten van Albanië’.