Bejaardenhuis Vila Kenedi

De zorg voor veel ouderen die in Albanië leven is uitermate slecht. De overheid is niet in staat zorg aan ouderen te verlenen. Veel demente ouderen wonen alleen, in slecht onderhouden en slecht verwarmde woningen, terwijl ze eigenlijk niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. De situatie is schrijnend, daarom heeft Hoop voor Albanië in samenwerking met de Albanese organisatie Kenedi Foundation een verzorgingstehuis gebouwd voor (dementerende) bejaarden in Korçë (spreek uit: Kortsja).

Hoe was het eerst?

In Albanië wonen demente en hulpbehoevende bejaarden vaak alleen. Hun kinderen wonen vaak in het buitenland, zoals Amerika, Italië of Griekenland om te werken. Omdat de mensen zo in de war zijn, kunnen ze eigenlijk niet meer op zichzelf wonen, maar in Korçë was tot 2012 geen tehuis voor deze mensen. Waar mogelijk probeerde verpleegkundige Marleen van de Voorde, in samenwerking met Albanese hulpverleners, enige zorg aan deze mensen te bieden. Ze probeerden het huis enigszins schoon te houden en de mensen een paar keer per week van een warme maaltijd te voorzien. ’s Winters kan het in Korçë -20 graden worden. Deze bejaarde mensen leven onder erbarmelijke omstandigheden en eigenlijk is het onverantwoord dat ze op zichzelf wonen.

Hoe is het nu?

Marleen had lang een grote wens, zij wilde graag een verzorgingstehuis laten bouwen, waar in ieder geval de meest schrijnende gevallen konden worden opgenomen. De Kenedi Foundation in Korcë had de beschikking over een eigen stuk grond op een prachtige locatie, maar geld voor de bouw was er niet. Hoop voor Albanië heeft toen besloten zich in te zetten om de wens van Marleen waar te maken om deze demente en hulpbehoevende mensen een menswaardige oude dag te kunnen bezorgen door de bouw van een verzorgingstehuis. EO Metterdaad heeft in eind 2010 en begin 2011 een fondsenwervingsactie gedaan onder de Nederlandse kijkers. Met de uitzendingen filmden ze de nood onder de ouderen maar ook de droom van Marleen voor een bejaardenhuis.

Een droom die uitkomt

Een Nederlandse architect ontwierp bouwtekeningen voor het bejaardenhuis en op basis daarvan is een begroting gemaakt en de haalbaarheid bepaald. De bouw startte vrij vlot na de uitzendingen in april 2011. Marleens droom ging in vervulling gegaan toen in april 2012 de eerste drie bewoners arriveerden. Inmiddels wonen er in het verzorgingstehuis zo’n 32 demente en hulpbehoevende bejaarden die in een naar westerse maatstaven gebouwd tehuis een geweldig onderkomen hebben gekregen.

Teveel hulpverzoeken

Helaas zijn er in de regio Korçë nog vele bejaarden die in mensonwaardige omstandigheden leven, maar het bejaardentehuis zit vol. Pas als iemand in het bejaardenhuis komt te overlijden, zal er op basis van urgentie een keuze gemaakt moeten worden wie er kan worden opgenomen. Hoop voor Albanië is op zoek naar financiële middelen om een tweede vleugel aan te kunnen bouwen, om zo de capaciteit te kunnen verdubbelen. De kosten voor deze uitbreiding zijn echter aanzienlijk en kost zo’n € 500.000.

Opnieuw op de Nederlandse Televisie

EO Metterdaad heeft in samenwerking met HvA in de zomer van 2020 opnieuw filmopnamen gemaakt van de situatie onder de bejaarden in en rond Korcë. Met de beelden wordt opnieuw gepoogd veel geld op te kunnen halen bij de Nederlandse televisiekijkers. Met dit geld kan in ieder geval de thuiszorg een stuk worden uitgebreid en zullen er hopelijk middelen beschikbaar komen om andere diensten te kunnen verzorgen, zoals maaltijd service en fysiotherapie. Toch blijft de wens voor uitbreiding van het bejaardenhuis bestaan.

We blijven bidden en zoeken naar mogelijkheden om de situatie voor de bejaarden in Korcë te verbeteren!

Bekijk hieronder de aflevering over Vila Kenedi uit onze serie ‘De Gezichten van Albanië’.