Zicht op Selba

Zicht op Selba

Het Albanese dorpje Selba is onderdeel van de grote stad Tirana. Hemelsbreed ligt het slechts zeven kilometer van de hoofdstad af, maar door gebrek aan wegen en infrastructuur is het aan zichzelf overgeleverd. Het dorp is omgeven door glooiende heuvels en er wonen 36...
Huizen bouwen en verbouwen

Huizen bouwen en verbouwen

Goede en veilige huisvesting behoort tot één van de basisbehoeften. Hoop voor Albanië heeft menigmaal moeten constateren dat huisvesting voor de allerarmsten in Albanië nogal eens onveilig is of in een mensonwaardige staat verkeert. Albanese voorgangers en lokale...
Albanese Kerken ondersteunen

Albanese Kerken ondersteunen

De Albanese overkoepelende christelijke organisatie heet ‘VUSH’. Deze organisatie verbindt kerken en hulporganisaties onderling, en geeft Hoop voor Albanië de legale en kosteloze mogelijkheid om hulpgoederen in te voeren. Hoop van Albanië is net als veel...
Voedselpakketten

Voedselpakketten

Hoop voor Albanië deelt met name in de wintermaanden honderden voedselpakketten uit. Zo’n 300.000 Albanezen, tien procent van de bevolking, leeft onder de armoedegrens. In Albanië hebben die mensen ongeveer één euro per dag te besteden aan persoonlijke uitgaven. Nog...
Scholen

Scholen

Albanië heeft als land veel onderdrukking door vreemde mogendheden meegemaakt, zoals door het Ottomaanse rijk (vijf eeuwen lang), de Italianen, de Fransen, de Duitsers en tot slot een op Rusland gestoeld communisme tot 1991. Iedere vreemde mogendheid bood iets van...