Over Hoop voor Albanië

Dit is wie we zijn en wat we willen

Over Albanië

Albanië is een land wat tot 1991 onder een communistisch regime leefde. Zowat vijftig jaar lang was het land gesloten voor de buitenwereld en leven in Albanië betekende dat je ter beschikking van de staat stond. Je mocht niet geloven. Mensen die wel iets van hun eigenheid wilden bewaren, durfen te geloven en daar naar handelden konden verraden worden met alle gevolgen van dien.

Achterdocht, wantrouwen en isolatie waren hiervan het gevolg onder de bevolking. Albanië heeft op economisch gebied enorme achterstanden opgelopen en de armoede nam toe. Het land werd geteisterd door een grote mate van corruptie in de bovenlaag van de bevolking, waardoor de zwakkeren in de samenleving weinig kansen hadden. Gehandicapten, alleenstaanden, weduwen, wezen, ouderen, verslaafden en daklozen waren vooral degene die het moeilijk hadden en hebben.

VISIE: onze droom voor de komende 5-10 jaar

Hoop voor Albanië (HvA) is sinds 1991 betrokken bij de hulpverlening en armoedebestrijding in Albanië. De stichting werkt vanuit een christelijke levensvisie en draagt dat ook uit in haar werk. Hoop voor Albanië blijft zich inzetten voor de Albanese bevolking aan de rand van de samenleving.

  • HvA wil dat de inwoners van Albanië hun eigenwaarde en eigen kracht hervinden, zodat zij zelf in staat zijn hun land weer op te bouwen.
  • HvA ondersteunt lokale initiatieven die levensomstandigheden verbeteren en helpt bij het creëren van werkgelegenheid.
  • HvA wil dat zieken, armen, gehandicapten, verslaafden en de Roma bevolking breder geaccepteerd worden. Zij worden snel aan de zijlijn geplaatst.
  • HvA wil de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg verbeteren. Net als de zorg voor (dementerende) ouderen.
  • HvA wil samenwerken met de overheid om een positief verschil te maken voor Albanezen in nood.
  • HvA werkt samen met lokale kerken en het overkoepelende orgaan VUSH om hen te ondersteunen in hun bediening en dat de ‘blijde boodschap’ van hoop ver mag doorklinken in het Albanese landschap.

MISSIE: hoe we de visie gestalte geven

Armoedebestrijding

Hoop voor Albanië is erop gericht gelijkwaardige kansen te creëren voor de allerarmsten zoals de Roma bevolking, zieken, gehandicapten en (dementerende) ouderen in Albanië. De stichting verbindt Albanese initiatiefnemers op het gebied van werkgelegenheid en ondersteunt lokale initiatiefnemers met middelen die nodig zijn om hun doel te bereiken.

Hulpgoederen

Twee keer per maand vertrekt een volle vrachtwagen met hulpgoederen naar Albanië. De lading bestaat vaak uit kleding, meubels, medische hulpmiddelen, (geconserveerd) voedsel en andere materialen. Deze worden gebruikt in gevangenissen, ziekenhuizen, kinder- / ouderprojecten, bij kerken of bij het inrichten van bouwprojecten zoals huizen.

Sociale projecten

Hoop voor Albanië onderhoudt contacten met hulporganisaties zoals centra voor verstandelijk gehandicapten, lokale stichtingen die kansarme kinderen opvangen en organisaties voor ouderenzorg. De stichting ontvangt regelmatig verzoeken voor hulp en probeert daaraan te voldoen mits het binnen de visie en missie past. We onderhouden contacten met voorgangers die de armen in hun omgeving willen helpen met bijvoorbeeld voedselpakketten, kleding of klein huisraad. De stichting wil dat kansarme of gehandicapte mensen beter geaccepteerd worden in de directe omgeving. Dit uit zich in een positieve en respectvolle behandeling van deze doelgroepen.

Bouwprojecten

Hoop voor Albanië bouwt zo’n drie huisjes per jaar voor zeer arme gezinnen die woonden onder erbarmelijk slechte omstandigheden. Deze gezinnen komen onder onze aandacht via andere hulporganisaties of Albanese voorgangers. Daarnaast herstelt en renoveert Hoop voor Albanië bestaande gebouwen, zodat het veilig blijft, het gebouw de functie behoudt en de activiteiten en programma’s kunnen doorgaan.

Zendingsechtpaar

Zendelingen Peter en Marian Brugman werken voor Hoop voor Albanië en zijn uitgezonden vanuit de Evangelische Gemeente Maranatha in Maassluis. Zij zijn het aanspreekpunt voor Hoop voor Albanië ter plaatse. Zij zijn werkzaam vanuit het ‘Mission House’ in Tirana en inventariseren hulpvragen en begeleiden lopende projecten. Ze werken daarbij nauw samen met lokale hulpverleners, de overheid en enkele Albanese medewerkers.

Mission House

Het ‘Mission House’ is een appartement middenin de hoofdstad Tirana en er kunnen twintig gasten verblijven. Deze gasten komen vanuit diverse landen en bieden hulp aan de Albanese bevolking op verschillende vlakken. Het kan gaan om bouwvrijwilligers, vrijwilligers die zomerkampen leiden, tand(artsen) of experts die hun kennis delen over bijvoorbeeld agrarische projecten.

Bestuur

Pleun van den Berg

Pleun van den Berg

Voorzitter

Wim Heiwegen

Wim Heiwegen

Algemeen bestuurslid

Erwin van der Ende

Erwin van der Ende

Algemeen bestuurslid

Reitze Veen

Reitze Veen

Algemeen bestuurslid

Jan Prins

Jan Prins

Algemeen bestuurslid

Werner Korpershoek

Werner Korpershoek

Penningmeester