Winter in Albanië

20 maart 2022Aardbeving, Acties, Huisjes opknappen, Nieuws

We krijgen geregeld de vraag hoe het met de Coronacijfers gaat in Albanië. Daar kan geen antwoord op gegeven worden, simpelweg omdat hier niet heel veel getest wordt en het registreren van besmettingen niet klopt. Ja, in de hoofdstad is wel een cijfer te noemen, maar naar de meeste afgelegen dorpen wordt niet omgekeken. Deze mensen worden daar aan hun lot overgelaten. Men is niet op de hoogte van wat er zich daar afspeelt, laat staan of er een besmetting gaande is door Covid.

Als de winter voorbij is kunnen deze mensen zich een beetje staande houden met de opbrengst van hun eigen tuintje en hun vee, maar in de wintermaanden is het echt overleven in deze dorpen. Bij de meeste mensen is de hoop weg om uit deze terugkerende noodsituatie te komen. Het is hun lot en er is niets meer aan te doen. Door de samenwerking aan te gaan met lokale hulporganisaties en kerken probeert HvA juist deze mensen te bereiken. Zij hebben een relatie met deze mensen, zij kijken naar ze om en geven wat ze kunnen, maar ook voor hen zijn de financiële middelen beperkt. De armoede en nood in Albanië is voor HvA geen nieuws. Daarom ook voorafgaande aan deze winter heeft HvA acties gevoerd om geld te vragen om zo vele zakken meel en voedselpakketten uit te kunnen delen.

Oliebollenactie

Zo werd er een oliebollenactie gehouden in het Westland, waar vele vrijwilligers zich dag en nacht hebben ingezet. Met de opbrengst hebben we in de maand december ruim 1200 gezinnen kunnen helpen met een zak meel van 25 kg. Hier kunnen zij een maand brood van bakken. Door de vele giften van donateurs, collecte opbrengsten van diverse kerken en Stichting Mensenkinderen konden we ook dit jaar in samenwerking met Voedselbank Albanië ruim 450 voedselpakketten geven aan arme gezinnen en weduwen in de afgelegen dorpen. Marian en ik hebben ook deze pakketten naar een aantal dorpen gebracht en ik kan u zeggen dat het echt op het juiste moment aankwam. In de vaak erbarmelijke woonsituaties stond soms alleen nog een fles zonnebloemolie en een zakje rijst.

Voedselpakket

Het mooie van deze actie is dat in de koude winterperiode tot eind maart al deze gezinnen elke maand een voedselpakket ontvangen. Hierdoor wordt er een beetje hoop gebracht bij de arme gezinnen, maar ook bij de hulporganisaties en kerken die de pakketten namens ons uitdelen in de dorpen. Door deze gift worden mensen bemoedigd en ervaren ze dat er iemand om hen geeft. Een terugkerend project van een trouwe donateur is, om rond de kerst de kinderen in het dorp Shkozë een kerstcadeau te geven. Met veel zorgzaamheid gekozen en ingepakt krijgen alle 400 kinderen op hun eigen naam een cadeau via Seed of Hope, een hulporganisatie die wekelijks kinderen opvangt in hun nood.

Cadeaus

Doordat we als HvA altijd ook de samenwerking zoeken, kregen we dit jaar onverwachts van een Albanese organisatie 500 cadeaus voor kinderen in verschillende leeftijden. Deze organisatie krijgt ze via een donateur uit Duitsland. Vanwege ons HvA netwerk konden we deze cadeaus verspreiden in de dorpen. Het was een groot feest deze cadeaus te geven aan de kinderen, die zich hierdoor even heel bijzonder en gezien voelden. Ook in de maand december en januari hadden we vier vrachtwagens vol hulpgoederen. Hiervan konden wij veel kleding en dekens uitdelen. Deze waren door onze vrijwilligers in NL ingezameld, netjes verpakt in dozen en vervoerd met HvA transport. Door het team in Albanië, onder leiding van Leta, werden deze verspreid onder de vele lokale hulporganisaties.

2 bouwprojecten

In ons vorige magazine hebben we u aangegeven dat we voor de winter nog twee bouwprojecten wilden afronden. Het huis van Familie Bulku uit Cizmelli was door de aardbeving niet meer veilig en na twee jaar te hebben gewacht op een veilig onderkomen konden zij dit jaar kerst vieren in hun nieuwe huis. Ook de weduwe uit Maliç kon voor kerst haar nieuwe woning weer betreden. HvA heeft het hele huis gerenoveerd, waaronder een nieuw dak. Het leuke voor deze weduwe is, dat de mensen uit de buurt waarin ze woont, zo geïnspireerd waren, dat ook zij gezamenlijk haar hebben geholpen met een nieuwe badkamer en wasmachine. Niet dat zij de centen hadden, maar door coöperatief te denken kon de omgeving haar dit geven. Ik heb de lieve vrolijke weduwe in februari weer ontmoet en ze was zo dankbaar. Zij gaf mij aan dat het zo hard gevroren had in Maliç (-15) en dat ze dit niet had overleefd als zij nog in haar slechte huis had gewoond.

Veranderingen

Albanië lijkt een beetje te veranderen, maar duidelijk is dat er nog heel veel stappen genomen moeten worden. Mensen zijn soms weer een beetje gezind tot samenwerking en door te zoeken en de krachten te bundelen zien zij dat er veel meer gedaan kan worden. Wij zijn dankbaar dat wij het gesprek hierover met de bevolking steeds kunnen aangaan en hen motiveren een beetje anders te gaan denken. Namens de lokale hulporganisaties en de mensen in nood willen wij jullie allen danken voor jullie inzet en donaties.

Tekst: Peter Brugman