Voedselhulp winter 2020

Datum : 04-12-2020

Een belangrijk onderdeel van Hoop voor Albanië is voedselhulp te bieden onder de allerarmsten. Gedurende het jaar hebben wij meer keren een voedselactie
gedaan, omdat de situatie nog nijpender werd als gevolg van de corona crisis en mensen hun banen verloren. Hierbij werden meelzakken en voedselpakketten uitgedeeld.
Ook dit jaar willen wij de allerarmsten onder de Albanese bevolking helpen om de winter door te komen. Van een kerstdiner kunnen we hier niet
spreken, maar we willen helpen voorzien in een basisbehoefte, zodat de mensen minimaal één keer per dag kunnen eten. Voor de mensen in Albanië is een zak meel zelfs méér dan eten,
het is een bemoediging voor hen, want zo ervaren zij dat zij niet worden vergeten. Via vele pastors en lokale hulporganisaties weten wij de bevolking te bereiken. Dit keer gaat het om
meel, waar de mensen zelf hun brood van zullen bakken. Het gaat bij deze actie om 1200 zakken meel en één zak meel kost € 15,00
Helpt u ons om te kunnen helpen? Mogen wij ook dit jaar weer rekenen op een bijdrage?
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer:
NL52 RABO 03530 70777
Stichting Hoop voor Albanië o.v.v. voedselhulp december 2020
Namens al deze mensen hier in Albanië willen wij u hartelijk danken!