Na 1,5 jaar weer op bezoek

Datum : 02-07-2021

Van het bestuur

Eindelijk na bijna 1,5 jaar konden we Albanië weer bezoeken.

Na een aantal gecancelde vluchten is een aantal bestuursleden de laatste week van juni afgereisd naar Tirana.

Na een aantal onzekerheden m.b.t. de Covid-19 maatregelen zijn we vanaf Brussel vertrokken. In ons gezelschap Werner Korpershoek, onze nieuwe penningmeester die in zijn nieuwe functie kennis mocht maken met het werk van HvA. Werner zal zich in ons nieuwsblad nog voorstellen en zijn ervaringen delen. Deze reis kenmerkte zich door m.n. de aanvraag van een aantal kerkgemeenschappen die volop in ontwikkeling zijn en via, o.a. onze hulp, zich verder willen ontwikkelen om het evangelie te verkondigen onder de Albanese bevolking. Een nieuwe “jonge” generatie voorgangers die vol enthousiasme dit werk op hebben opgepakt en in multifunctionele gebouwen vele mensen en vooral jongeren ontvangen om hen te leren over de liefde van God. Voor mij persoonlijk was het woord “zaaien” de rode draad in deze mooie reis. Op vele manieren kwam zaaien elke keer weer terug in de gesprekken die we hebben gevoerd met de gezelschappen die we hebben ontmoet. Of het nu het zaaien van het werk van Jezus was, het zaaien van vergeving of het fysiek zaaien van zaad van verschillende gewassen t.b.v. een aantal werkgelegenheidsprojecten. Op een bijzondere manier kwam dit iedere keer weer ter sprake! Op onze manier mogen wij Hoop zaaien en deze Hoop met uw onmisbare hulp daadwerkelijk uit te kunnen en mogen voeren op velerlei verschillende manieren. Natuurlijk hebben wij daar ook de hulp van onze Schepper nodig. Natuurlijk komen we altijd weer terug met vele verhalen en vragen van vertegenwoordigers van de projecten die wij als HvA ondersteunen.

Een paar voorbeelden;

  • Radio 7, dit radiostation wat is gevestigd in een voormalig AZC-gebouw heeft dringend behoefte aan een groter pand waarin ook hun tv-uitzendingen in verzorgd kunnen worden. Radio 7 zaait als enige Christelijke radio en tv-zender het Woord van God over de Balkan.
  • Villa Kenedi; Dit mooie bejaardentehuis heeft dringend behoefte aan een 2e vleugel waar men demente bejaarden kan opvangen en verzorgen. In een liefdevolle en veilige omgeving kunnen de bejaarden (veelal zonder familie) uit Korça en omgeving hier van een welverdiende oude dag genieten.
  • De Rilindja gemeente van voorganger Tori. Deze gemeente is onlosmakelijk verbonden met HvA. Deze gemeente bestaat dit jaar 30 jaar en was een van eerste projecten die HvA heeft omarmd. De Rilindja gemeente heeft haar kantoor in een gedeelte v.h. Mission House en viert haar kerkdiensten op 3 verschillende locaties die men huurt.
    Deze gemeente zou na 30 jaar heel erg graag een eigen kerkgebouw willen hebben en de 3 huidige locaties onderbrengen in een kerk. Niet alleen zeer praktisch maar ook economisch een stuk voordeliger. Inmiddels heeft de gemeente zelf al een mooi bedrag bijeengebracht wat eventueel voldoende zou zijn voor de aankoop van de grond, die steeds maar duurdere wordt. Maar er is nog een flink bedrag nodig om, eventueel in fases, te starten.

 

Hoe mooi is het, als je Psalm 126 in gedachten hebt: Ook al huil je terwijl je zaait, je zal juichen terwijl je maait. De zaaier loopt huilend te zaaien. Maar als hij zijn oogst binnenhaalt, loopt hij te juichen met zijn armen vol graan.

 

Helpt u mee zaaien !?