Mooie ontwikkelingen in Selba

26 juli 2022Actuele projecten, Bouwproject, Huisjes opknappen, Nieuws, Selba

Na twee jaar intensief te hebben samengewerkt met Vera van Seed of Hope kunnen we concluderen dat er voor de mensen in het afgelegen dorpje Selba al aardig wat is bereikt. Zoals we toen zagen heerste er in het afgelegen dorp veel armoede, wanhoop, letterlijk leefde men in de stand van overleven en ieder voor zich. Er nog is steeds armoede, maar nu met veel meer saamhorigheid, hoop, plezier en er wordt meer gezamenlijk gewerkt aan meerdere doelen.

Ons Hoophuis (Shtëpia e Shpresës) staat centraal in het dorp waar we wekelijks met veel dorpelingen bij elkaar komen. Zo heeft Marian al vele gesprekken gevoerd met de dames over allerlei onderwerpen, het bespreken van bijvoorbeeld depressiviteit, communicatie (heel basic) en persoonlijke hygiëne en zo meer. Bovendien kon zij ook het evangelie delen, waar best een aantal vrouwen heel gretig naar zijn en zijn er Bijbels uitgereikt. Zij heeft een aantal gezinnen bezocht om zo meer hun persoonlijke nood te horen. Met haar verpleegkundige achtergrond heeft ze een aantal mensen kunnen helpen met medische zorg, advies en medicijnen. Zelfs een man heeft onder haar begeleiding een operatie ondergaan die zelf niet de financiële middelen had. Dit dankzij u als donateurs!

Algemene update

Ik heb de afgelopen maanden gesproken met de mannen over het landbouw-, water- en groentekas project. En er wordt educatie gegeven, waaronder het geven van Engelse les en er worden kindergroepen gehouden. Bij dit Hoophuis werden in de wintermaanden door de dorpelingen de maandelijkse voedselpakketten en winterkleding uitgedeeld.

Landbouwproject

In eerdere berichten vertelden we het over de landbouwprojecten, waaronder het bouwen van een groentekas. Deze staat er inmiddels en in de kas groeit er volop groente. Twee vrouwen hebben de verantwoordelijkheid over deze kas en doen dit op vrijwillige basis en met veel passie. Uiteindelijk zal de groente eerlijk verdeeld worden onder de dorpelingen. Samen met Stichting Mensenkinderen zijn we gestart met het planten van olifantengras. Van dit olifantengras zullen uiteindelijk briketten gemaakt worden die de dorpelingen kunnen gebruiken om hun huis te verwarmen in de koude wintermaanden. Eerlijk gezegd kostte het wel moeite om 3 hectare land te verkrijgen van een aantal dorpelingen, wat ook te begrijpen is. Vrijwillig je land afstaan aan iets wat niet bekend is, vraagt om vertrouwen. Bij dit project was duidelijk te zien dat het vertrouwen gaat groeien en nog meer tussen de dorpelingen onderling. In een week tijd was alles gepland en werkten er elke dag minstens 35 mensen om de stekken te planten in de grond. En ja, óók de mannen werkten hard mee.

Waterproject

Het waterproject loopt niet volgens plan. We hadden twee reservoirs gevonden en in overleg met de gemeente en het waterbedrijf werd een plan gemaakt om de oude reservoirs te repareren en de waterslangen aan te leggen. Bewust gekozen om dit samen te doen met deze autoriteiten om bij hun ook de verantwoordelijkheid te leggen. Hoop voor Albanië kan geen verantwoordelijkheid nemen over de kwaliteit van het water. Na een paar maanden wachten ontvingen we het voorstel, wat het zou gaan kosten. Dit bedrag was zo ongelofelijk hoog dat we besloten dit niet te doen. Ik mag wel zeggen dat de verantwoordelijkheid niet genomen wordt door lokale overheden. Men kijkt niet om naar mensen die moeten leven in armoede en zeker niet als het om afgelegen dorpen gaat zoals Selba. We hebben nu besloten om zelf een waterput te bouwen die midden in het dorp geplaatst gaat worden. Het water zal dienen voor de landbouw, de tuintjes bij ieders huis. Afhankelijk van de hoeveelheid water zou dit water ook gebruikt kunnen worden voor drinkwater, maar dat beslissen we later.

Nieuw huis

In de maand juli en augustus zullen er twee gezinnen een nieuw huis krijgen. Beide gezinnen waren in ons vizier tijdens de wintermaanden. Hun huizen waren erg beschadigd, mede door de aardbevingen en verkeren nu in een zeer slechte staat. Op een van de huizen hadden zij dakzeil gelegd maar dit kon niet voorkomen dat er veel lekkage was in het huis. Recent is er bij een van deze gezinnen een baby geboren die in het najaar mag opgroeien in een veilig huis.

Dorpsfeest

Doordat we gezamenlijk zoveel hebben gedaan de afgelopen maanden hebben we besloten om 25 juni een dorpsfeest te organiseren. Wij hopen dat dit nog meer saamhorigheid en eenheid zal brengen, wat deze mensen verdienen en nodig hebben.

Help mee!

Ik voel me zo vrij om uw donatie te vragen voor het aanleggen van een waterput en voor de verdere ontwikkeling van het dorp, met name de gezondheidszorg en educatie. Héél hartelijk dank!