Meel en voedselpakketten project

Datum : 19-12-2019

Nadat de laatse goederen van het hulptransport zijn gedistribueerd door de VUSH over een groot aantal kerken is direct een aanvang gamaakt met ons jaarlijkse meelproject.
Via ons eigen netwerk worden zakken meel uitgedeeld aan de mensen die dit heel erg hard nodig hebben. Met 1 zak meel kan een gezin een maand vooruit om dit oa te gebruiken om zelf brood te bakken. Natuurlijk willen we graag doorgaan met hulp voor deze mensen, waarvan er ook vele slachtoffer zijn van de recente aardbevingen. Dit doen we door ook gevarieerde voedsel pakketten uit te delen daar waar het erg hard nodig is de komende maanden.
Helpt u mee voor €20,- kunnen wij een voedselpakket samenstellen.
Bankrekening Rabobank : NL52 RABO 0353 0707 77  ovv Noodhulp aardbevingen