Majlinda Deda wil naar school

11 april 2022Magazine, Nieuws

We ontmoetten de 16-jarige Majlinda voor het eerst in januari 2021*. Het gezin had geen recht op een nieuwe woning nadat zij het oude huis waren kwijtgeraakt door de aardbeving in 2019. Majlinda lijdt sinds haar geboorte al aan epilepsie, maar was daarvoor nooit behandeld. Hierdoor heeft zij een halfzijdige verlamming opgelopen, als gevolg van schade in haar hersenen.

Zij was ook nog nooit naar school geweest. Ik nam haar herhaaldelijk mee naar het ziekenhuis voor allerlei onderzoeken en tenslotte heeft zij van de neuroloog goede medicatie gekregen, waarmee de insulten veel minder voorkomen. In april volgt nog een onderzoek bij een orthopeed om te kijken of er wat aan haar naar binnen vergroeide voet gedaan kan worden. Ook dachten we na over een nieuwe woning voor dit gezin, maar inmiddels was een Turkse organisatie het huis gaan bouwen. We konden een project aanvraag doen bij Stichting Mensenkinderen voor praktische hulp aan een gehandicapt kind. Dat kwam als geroepen en we kregen het toegekend.

Afbouwen en verbeteren

Terwijl wij hiermee bezig waren bleek dat de Turkse bouwmaatschappij het liet bij enkel een huis met wat basis inventaris zoals bedden, een fornuis en een koelkast. De familie wacht nog steeds op een keuken. Ook het water en de elektriciteit werden niet aangelegd. Met praktische hulp van Mandi Zhuka, hij is sociaalwerker van Seed Planters Foundation, konden wij dit allemaal organiseren. Ook moest één en ander nog worden verbeterd aan de veranda van het huis en moest er een stal worden gebouwd voor het vee. Dit heeft uiteraard onze aannemer van Hoop voor Albanië op zich genomen.

Ondersteuning

De familie verloor vader in oktober vorig jaar, door corona. Maar moeder is een sterke vrouw met visie en ze pakte meteen aan. Het land om het huis zal een grote tuin worden, om zo in eigen onderhoud te voorzien en hopelijk zal er genoeg opbrengst zijn om ook producten te verkopen. Hoop voor Albanië heeft gezorgd voor pootaardappelen en zaden. Wat een zegen dat zij nu dicht bij het centrum van Seed Planters Foundation wonen. Want daar krijgt Majlinda iedere week fysiotherapie om haar spieren te versterken. Bovendien doet zij mee met het lesprogramma wat door een onderwijzeres wordt aangeboden. Dit is speciaal voor mensen met een handicap.

Progressie door motivatie

Aanvankelijk was Majlinda voorzichtig en vond contact met andere deelnemers maar moeilijk. Zij wilde maar een paar uurtjes twee keer in de week, maar na de nodige aanmoediging heeft zij nu de smaak te pakken en wil vier dagen in de week naar school! Zij leert nu schrijven en lezen en krijgt ook praktische lessen aangeboden. Vanuit de Seed Planters Foundation kwam de vraag of wij konden voorzien in een naaimachine en gelukkig kunnen we dat met het budget wat wij hebben. Dus binnenkort gaan ze oefenen met naaien op de naaimachine! Majlinda geniet van de contacten nu en van alles wat ze leert.

* Lees ook het eerdere nieuwsbericht uit januari 2021
Tekst: Marian Brugman