Heftige stormen – van het bestuur

25 februari 2022Nieuws, Voorwoord

Op het moment van schrijven is het februari 2022; zijn de Olympische winterspelen afgesloten en hebben we twee heftige stormen achter ons liggen. Figuurlijk stormen doet het ook in de wereld. Op dit ogenblik bereiken de spanningen tussen Oost en West een kookpunt en zouden tot een escalatie in Europa kunnen leiden.

Vooralsnog wordt er op diplomatiek niveau getracht deze spanning te neutraliseren. Fake nieuws is op dit ogenblik erg gevaarlijk. We houden ons hart vast en bidden om wijsheid en rust voor de verantwoordelijke leiders van de landen en organisaties die hier een grote rol in spelen. Diegenen die slachtoffer dreigen te worden van een gewapend conflict en een eventuele bezetting van hun land zullen daar lang de dupe van zijn. Als stichting Hoop voor Albanië hebben we de laatste dertig jaar kunnen ervaren wat er gebeurt als een land door een regime wordt onderdrukt en wordt terug geworpen. Het herstel duurt zeer lang en met name de allerarmsten hebben het, het zwaarst, wat een aantal generaties later, met hulp, pas weer de juiste richting krijgt.

Terugkijkend op het jaar 2021, dat zich ook kenmerkte als een ‘covid-jaar’ mogen we ondanks deze crisis ervaren dat we weer veel steun hebben ontvangen van u als donateurs. Natuurlijk realiseren wij ons dat ook in ons land er veel problemen zijn; groeiende inflatie door onder andere stijgende energieprijzen; onbetaalbare woonruimte door een gebrek hieraan en zeker voor degenen die hier mee te maken hebben is Albanië dan de ver-van-mijn-bed-show.

Maar als we dan terug mogen kijken op 2021 blijft het toch altijd weer bijzonder wat we weer hebben mogen betekenen voor de allerarmsten in dit land. In deze editie van het HvA-nieuws blikken we onder andere terug op een aantal bouwprojecten die we met behulp van uw steun hebben kunnen realiseren. Zo’n terugblik geeft visueel weer op welke wijze er opnieuw Hoop in het leven van een aantal gezinnen is gekomen. Ook dit afgelopen jaar hebben we diverse gezinnen weer kunnen voorzien van een nieuw huis; diverse mensen woonden nog in een tent of half ingestort huis na de aardbevingen van november 2019!

Heel mooi om te vermelden is, dat de droom van pastor Ergest Biti mag gaan uitkomen. Een eigen kerkgebouw op een eigen stuk land. Deze droom vertelde hij tijdens ons bezoek in mei 2021. Zijn kerk was vanwege de aardbeving zwaar beschadigd en het appartementencomplex waarin zich deze kerk bevond moest worden afgebroken. En zoals het er nu voorstaat zal er een jaar later een multifunctioneel gebouw worden gerealiseerd; mede mogelijk gemaakt door een groot aantal vrijwilligers waaronder Marten Cornel, Ep en Vloet, HvA transport en vele anderen. We houden u graag op de hoogte via deze website en social media.

Voor nu veel leesplezier en laten we ons vasthouden aan de boodschap uit Efeziërs 2:17-18: Christus bracht Gods boodschap van vrede aan de mensen in Israël en aan de mensen daarbuiten. Dankzij Hem hebben wij allemaal de heilige Geest gekregen. En via de heilige Geest kunnen we nu allemaal bij God, de Vader, komen.

Namens het bestuur, Jan Prins. (voorwoord uit het magazine maart 2022