Een warme veilige school voor de kinderen van Selbe

Datum : 17-10-2016

Een veilige school voor de kinderen van Selbe ,Vorig jaar hebben we op verzoek van Vera een bezoek gebracht aan het bergdorp Selbe . In dit afgelegen dorp staat een kleien school wat nodig een renovatie zou moeten ondergaan.
De verwarming werkte niet meer de sanitaire voorzieningen waren kapot in een aantal ramen ontbrak glas en het dak blijkt nu ook nog kapot.
Verder ligt het schooltje op een berg en is er geen veilige speelplaats , hekwerk ontbreekt en het gevaar dat kinderen in hun spel een diepe val kunnen maken is aanwezig.
Na ons bezoek vorig najaar hebben we in 1
e instantie nieuwe kachels aangeschaft zodat men de winter van 2015-2016 wel les kon blijven geven. Ook zij er vanuit het depot schoolmeubels geleverd .
Echter nu hebben we de foto’s van het dak ontvangen en zal er echt snel iets moeten gebeuren om dit alvast te kunnen repareren. De school is bouwkundig verder in goede staat en met een nieuw dak en goede sanitaire voorzieningen en (dubbel)glas in de ramen kunnen de kinderen van Selbe weer jaren vooruit !
De kosten voor het repareren van het dak bedragen ongeveer €2500,-
  , het aan brengen van nieuw glas daar waar nodig , het egaliseren van het buiten terrein met daarom heen een veilig hekwerk zal ronde de € 4000,- gaan bedragen.
Het dak gaan we sowieso voor deze winter aanpakken , helpt u mee om ook de kinderen veilig te kunnen laten leren en spelen ?
Inmiddels het dak gerepareerd zie de foto´s maar zal de rest van de renovatie hoogst waarschijnlijk komend voorjaar moeten gaan plaatsvinden.