Distribuerenvan hulpgoederen

Datum : 12-12-2019
Inmiddels zijn de 2 trucks met hulpmiddelen aangekomen en vindt het elke dag het distribueren plaats vanuit het depot te Prush. Dit onder de verantwoording van de VUSH, een overkoepelende kerkelijke organisatie die er voor zorgt dat de hulpgoederen op de juiste plaatsen terecht komen. 

De maanden blijft voor vele de nood hoog. Huisvesting gedurende de winter is een groot probleem. Help ons hen die het zo nodig te helpen.
Bankrekening Rabobank : NL52 RABO 0353 0707 77 ovv noodhulp aardbeving.