De droom van Ergest Biti

Datum : 21-09-2021

In de arme wijk Kombinat in Tirana is het gebouw van Kisha Ungjillore (de Evangelische Kerk) net als veel andere panden, in 2019 getroffen door de aardbeving. Grote schade aan het pand en onbewoonbaar verklaard. Deze kerk was gesitueerd in 2 voormalig woonhuizen onder in een appartementencomplex wat in z’n geheel moest worden gesloopt. Compensatie voor nieuwbouw was alleen weggelegd voor nieuwbouw van woonruimte en niet voor kerkgebouwen. Dit betekende dat men geen beschikking meer had over een ruimte waar de activiteiten konden plaatsvinden. Een tijdelijke oplossing was het huren van een ruimte wat zware wissel op de toch al karige financiële situatie betekende waardoor er nauwelijks gespaard zou kunnen worden om een eigen gebouw te kunnen betrekken. Inmiddels had men al wel een pand op het oog wat nogal was “weggestopt” in de wijk en waar nog veel aan moest gebeuren. Veel sociaal zwakke en arme gezinnen vinden hun hulp en steun en sociale cohesie in de kerk.
HvA werd gevraagd mee te denken en eventueel een financiële toezegging te kunnen doen om een ander pand aan te kopen. In onze bestuursvergadering die voorafging aan het werkbezoek in Albani waren we al overeengekomen een bedrag te doneren.
Tijdens ons gesprek met voorganger Ergest Biti hebben we hem dit kenbaar gemaakt waar hij erg dankbaar voor was. Ergest vroeg ons tijdens dit gesprek of hij zijn droom, die hij in de nacht vooraf aan onze ontmoeting had gehad, mocht delen. Waarbij hij ook vermeldde dat hij zich eigenlijk nooit een droom kan herinneren!
In het kort was zijn droom dat er een stuk grond zou kunnen worden aangekocht waar een kerk op gebouwd zou kunnen worden.
Nu na 3 maanden hebben gebed en vertrouwen in de Heer ertoe geleid dat er hele bijzondere dingen zijn gebeurd! Het geld voor de grond werd grotendeels in korte tijd bijeen gebracht, dit door een aantal trouwe donateurs van HvA , maar ook vanuit andere verassende hoek. Ook de gemeente zelf leverde een flinke bijdrage. Inmiddels waren meer mensen betrokken, die zich over deze kwestie bogen en meedachten. Bauke Deelstra, zendeling (via ECM Nederland) in Albanië bijvoorbeeld. Hij legde contact met Bouwe Stiemsma, en via hem weer met Marten Cornel. Deze laatst genoemde is vrijwillig vrachtwagen chauffeur voor de hulptransporten van Hoop voor Albanië, maar daarnaast heeft hij in het verleden al meer keren gezorgd dat er een prefab gebouw naar Albanië gestuurd kon worden. Hij wist dat er een voormalig ACZ gebouw in Delfzijl beschikbaar kwam.
Na het bezoek van een afvaardiging van het bestuur aan Delfzijl een aantal weken geleden zijn we nu zover dat o.l.v. Marten Cornel met hulp van vele vrijwilligers het gebouw wordt gedemonteerd en kan worden opgeslagen in Joure in de inmiddels gekochte containers. Komend voorjaar zou de droom van Ergst Biti kunnen worden verwezenlijkt.
Als de grond kan worden aangekocht en de benodigde vergunningen zijn verleend zullen een aantal werkgroepen afreizen naar Albanië om dit mooie gebouw een 2e leven in de Kombinat als multicultureel centrum te geven.
Dit project kost ondanks de inzet van vele vrijwilligers ook veel geld; aankoop vd grond, een nieuwe fundering , transport ect , ect. Graag brengen we u dit mooie project onder de aandacht en vragen uw financiële steun.

NB afgelopen weekend ontvingen we de foto’s van de sloop van het appartementencomplex  waarin de kerk was gevestigd , zie wat er na de sloopkogel overeind bleef staan !!!!
De tekst van Johannes 3:16 ;
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.