Miri, Church Planting Lushnje

 

 

Sajmir en Irma Brazhdi:

We vinden het fijn ons bij u te voor te stellen. Voor hen die ons kennen, u kennis te laten maken met onze nieuwe situatie!

We komen beide uit een Zigeuner gezin, maar groeiden onder totaal verschillende omstandigheden op. Beiden leerden we Jezus kennen op heel jonge leeftijd! Ondanks het feit dat er vaak wordt neergekeken op Zigeunerfamilies: wij beiden hebben ons goed kunnen ontwikkelen. Ik, Irma, ben aan de Universiteit van Tirana afgestudeerd in Rechten. Sajmir ging naar de Bijbelschool en diende zijn plaatselijke kerk 15 jaar Fulltime.

Wij geloven dat in Jezus alle dingen mogelijk zijn en voor Hem zijn alle mensen gelijk. We geloven ook, dat we door ons leven en ervaring met God, een voorbeeldfunctie hebben voor jonge Zigeuner/Roma jongens en meisjes. Door ons voorbeeld willen we ze laten zien dat er een andere route bestaat dan bedelen en lenen en dat ze door te studeren veel meer van hun leven kunnen maken en dat er in Jezus voor iedereen Hoop is.

Welkom in de Mozaïek-Kerk van Lushnje! De focus van deze kerk ligt bij de Roma/zigeuners, maar onze visie is een mozaïek-kerk! Wat wij zouden willen is een kerk met diversiteit maar ook een  eenheid in Jezus-Christus. Allemaal, Roma, Zigeuners, dorpelingen, stadsmensen, Albanees en buitenlanders. Dankzij onze relaties met de bewoners van Lushnje weten we dat God ons wil gebruiken als om de Roma en Zigeuners in Lushnje te bereiken. We willen een licht zijn in deze stad, om zo het licht te ontsteken en liefde te delen zodat anderen weer lichtdragers kunnen zijn in hun eigen omgeving. Als jullie meer over de Mozaïek-kerk willen weten kun je ons ook schrijven!

Mozaïek-kerk Lushnje

Onze huisbezoek-dienst bestaat hieruit dat we 4x per week op huisbezoek gaan bij Roma of Zigeunerfamilies, zodat we een band kweken. Dan kunnen we het Evangelie delen en vormt zich vriendschap. We kunnen dan de Bijbel bestuderen en samen bidden. De mensen zijn vriendelijk, liefdevol en gastvrij, maar leven vaak in miserabele omstandigheden. Bij ieder bezoek weer leren we dat deze mensen een verhaal van ellende en strijd kennen. In Albanië hebben Roma en Zigeuners totaal geen aanzien. Dat maakt dat het erg moeilijk is om werk te vinden en zo te voorzien in de basisbehoeften van een gezin.

Veel families overleven door plastic uit vuilnishopen te verzamelen. Zelfs al zien de meeste mensen hen als waardeloos, Sajmir en ik zien hier aardige lieve mensen met potentieel!

Vrouwen evangelisatie

Irma gaat starten met Vrouwen-evangelisatie. Er zijn 15 tot 20 vrouwen. We willen hen leren Gods doel in hun leven te ontdekken. Ze hebben geen gemakkelijk leven omdat de meeste van hen onder onhygiënische omstandigheden een hard bestaan hebben. Veel van hen zijn alleenstaande moeder of gescheiden.

De verhalen van deze vrouwen zijn hartverscheurend. Het motiveert me en drijft me juist om hen lief te hebben en te helpen. We vertellen hen dat we in Gods ogen allemaal even waardevol zijn, Hij houdt altijd van ons en we zijn kostbaar in Zijn ogen. God neemt alle pijn weg en als we Hem volgen maakt Hij alle dingen nieuw.

 

Mozaïek-kinderwerk

De focus van onze kerk is dat de familie haar kinderen naar school moet sturen en dat kinderen een goede opleiding krijgen. Irma begeleid ook meisje individueel die misschien ook op heel jonge leeftijd uitgehuwelijkt worden. De meeste moeders nemen deel aan de vrouwenbijeenkomsten en zo hopen we deze mentaliteitsverandering gestalte te geven. Irma vertelt hierbij haar eigen verhaal: hoe ook zij veel druk ervaarde van familie om jong te trouwen, maar met de hulp van God en begeleiding van haar gemeente kon ze afstuderen aan de universiteit voor ze trouwde.

Wat de jongens betreft: we zien hoe God werkt in hun leven. Als we hen leren dat God van hen houdt en dat ze Hem nodig hebben leren we hen ook dat ze Hem persoonlijk in hun leven kunnen ervaren. Op een dag had Sajmir een gesprek met de jongens. Na het gesprek vroeg hij hen 2 minuten stil te zijn voor God. Toen hij hen vroeg wat er gebeurd was vertelde een van hen: “ik zag een man naar me toekomen, hij omhelsde me en liet me niet meer gaan…”Heel ontroerend om dit mee te maken!

 

We danken God voor de mogelijkheid dienstbaar te zijn in Zijn Koninkrijk en Gods liefde, genade en zorg te ervaren. We willen jullie danken voor alle gebeds- en financiële ondersteuning die ons in staat stelt Gods Koninkrijk in Albanië te dienen.

Gedurende de tijd dat we hier in Lushnje werkten, twee jaar lang Jeugdwerk voor O.M.,  hebben we Gods hand gevoeld bij iedere stap. We zijn bevestigd in het feit dat we door moeten gaan. Hij heeft ons overtuigd dat deze stap ook Zijn wil is.

Mattheus 28:19: “Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van  de Zoon en van de Heilige Geest.

Als u wilt dat onze bediening groeit, hebben we uw hulp nodig! We willen u vragen ons te ondersteunen in gebed en, als God u daarin leid, ons ook financieel te ondersteunen, zodat wij door kunnen gaan met ons werk. Gebed, niet alleen voor ons, maar ook voor onze partners in deze dienst.

 

Donaties:

 Als u een gift doet ten name van Sajmir&Irma, is die aftrekbaar van de belasting!
IBAN account: NL52RABO0353070777

t.n.v.Hoop voor Albanië onder vermelding: Gift Sajmir&Irma – Mozaïek church

Informatie krijgt u als u mailt naar:

sajmirbrazhdi@yahoo.com

Irma18_07@hotmail.com 

In liefde en dankbaarheid:

Sajmir en Irma Brazhdi

 

 Miri

 

 

Team Mozaiek Church!