Professionaliseren van ouderenzorg en medewerkers bij Vila Kenedi in Korce

4 april 2022Korce, Nieuws

In de loop van de jaren heeft u al geregeld berichtgeving gehad over het bejaardenhuis in Korçe, in het oosten van Albanië. Het is eind van dit jaar alweer tien jaar geleden dat dit mooie huis officieel werd geopend en waar sindsdien veel ouderen uit Korçe en omstreken een warme en veilige plek hebben gevonden.

De twee verpleegkundigen, Stiviona en Vitjela en tien verzorgenden geven de dagelijkse zorg aan de bewoners. Ook sociaal werker Kosta en de nieuwe activiteitenbegeleidster Erfiola doen hun best om de bewoners een leuk aanbod van activiteiten aan te bieden. Sinds anderhalf jaar ga ik geregeld naar Marleen Van de Voorde, de oprichter en zorgmanager, om aan verbeterplannen en de uitwerking daarvan te werken. In de loop van de jaren heeft Marleen de niet geschoolde nieuwe verzorgenden een basistraining gegeven, overgedragen door de al aanwezige verzorgenden en verpleegkundigen. Even voor de duidelijkheid, er bestaat géén opleiding voor verzorgenden in Albanië.

Verpleegkundigen trainen

De verpleegkundigen krijgen wel een opleiding, wat voornamelijk gericht is op verpleegtechnische handelingen, maar krijgen weinig mee met betrekking tot het verpleegkundig denken en het sociale aspect in de zorg voor patiënten. Hiervoor hebben we diverse thema’s die wij de verpleegkundigen willen aanbieden. In februari was dit het thema ‘communicatie’. Dit hebben we voor een keer buiten de Vila gedaan, zodat de verpleegkundigen in een andere omgeving nieuwe inspiratie zouden kunnen opdoen. We hebben in anderhalf jaar tijd wel wat neergezet aan structuur in de verschillende functies.

Functioneringsgesprekken voeren

Zo zijn er functieprofielen geformuleerd en voor het eerst functioneringsgesprekken gehouden. Hierdoor voelden veel medewerkers zich bemoedigd en werd meer duidelijk hoe zij in hun werk kunnen groeien en zich ontwikkelen. Omdat de verzorgenden vaak erg weinig onderwijs hebben gehad, was het functioneringsgesprek meer gericht op zorg bieden in de dagelijkse gang van zaken. We proberen de medewerkers meer planmatig te laten werken, wat men in Albanië niet erg gewend is te doen. Verder hebben we al veel protocollen vastgesteld, om de medewerkers op één en dezelfde manier hun zorgtaken te laten uitvoeren. Dit wordt getraind en beoordeeld, we hebben hiervoor een persoonlijk ontwikkelingsplan boekje ontwikkeld.

ouderen gymnastiek

Samen onderweg

Dit alles is nieuw voor de verzorgenden en zoals bij alle veranderingen, roept het soms ook weerstand op. Maar… we zijn samen onderweg! Er bestaat ook géén opleiding voor activiteitenbegeleiding in Albanië. Dankzij mijn ruime en jarenlange ervaring in de zorg kon ik ook hier behulpzaam zijn om een aanzet tot vorm, inzicht en inhoud te geven aan de taak van Erfiola, die van oorsprong onderwijzeres is van jonge kinderen. Bovendien zijn we ook heel dankbaar voor de vele handvaardigheid materialen die zijn geschonken door een lieverd uit Maassluis. Zonder materiaal kun je niet veel beginnen. Voor 2022 hebben we nog aardig wat plannen staan om Vila Kenedi te helpen zich nog meer te professionaliseren. Hoe geweldig is dat!

Tekst: Marian Brugman