Kliniek in Spille

Project afgesloten!

Spille is een vissersdorp aan de kust van de Adriatische zee in het district Kavaja. Het dorp heeft een regiofunctie voor tien omliggende dorpen met totaal zo’n 10.000 inwoners. De grond is erg vruchtbaar en is gecultiveerd door de bewoners om in hun eigen levensbehoeften te voorzien. In de zomermaanden is Spille een accomodatieplaats voor de Albanezen die naar het strand komen. In het verleden zijn er een aantal hotels gebouwd, maar er vond geen echte groei van toerisme plaats vanwege het gebrek aan infrastructuur. Ongeveer 10 jaar geleden was Spille niet bereikbaar met de auto; het dorp was daardoor geïsoleerd. Zodoende was ook de medische en sociale zorg niet ontwikkeld. De regio is vergrijsd: vele jonge mensen hebben geen inkomen in Spille en verlaten het dorp en gaan naar Tirana of het buitenland.

De Zwitserse organisatie Swiss Foundation International (SFI) is sinds 1991 werkzaam in Albanië en richt zich op verbetering van onderwijs, gezondheidszorg, milieu en sociale zorg. Ze geven praktische en directe hulp volgens het motto “het geven van bijstand, hoop en opbouw”. Door de projecten ondersteunen zij de Albanese samenleving en proberen ze ontwikkelingen tot stand te brengen. Kliniek Vele jaren was er geen medische zorg in Spille. Voor een bevalling moesten vrouwen ongeveer 20 km. afleggen met een truck of ezel. In dit gebied van Spille en de 10 omliggende dorpen was maar één verloskundige. Hierdoor gebeurde het wel eens, dat baby’s onderweg naar het ziekenhuis overleden. In 2003 heeft SFI een kleine kliniek in Spille gebouwd, die gerund wordt door een team van SFI. De kliniek is goed voorzien in medische apparatuur en biedt algemene medische onderzoeken, verzorging van wonden, heeft een laboratorium en apotheek, een ultrasound en ECG en röntgen-kamer. Sinds de opening van de kliniek zijn er meer dan 7.000 mensen medisch behandeld en konden meer dan 10.000 mensen voorzien worden van medicijnen. De mensen betalen hiervoor een symbolisch bedrag.Het doel van deze kliniek is ook om model te staan naar de overheid hoe het gezondheidssysteem kan functioneren zonder corruptie. Door de kliniek is er tevens een flinke verbetering in de infrastructuur gekomen. Daarnaast heeft SFI twee basisscholen (staat) gerenoveerd ; deze 2 scholen hebben zo’n 480 leerlingen. Op deze manier probeert SFI weer hoop te brengen in dit geïsoleerde gebied.

Uitbreiding van de kliniek
Door de goede reputatie, die de kliniek heeft opgebouwd was uitbreiding van de kliniek een noodzaak. De kliniek was te klein geworden. Er was dringend behoefte aan een grotere EHBO-ruimte, een operatie-kamer voor kleine ingrepen, een post-operative ruimte, een ruimte waar de artsen en verpleegkundigen kunnen verblijven en een studieruimte, een ruimte voor trainingen (voor verpleegkundigen, voor ouders, verzorging kind en hygiene, etc.). Er zijn drie chirurgen/artsen aan de kliniek verbonden: een Albanese, Nederlandse en een Zwitserse arts. SFI heeft aan Hoop voor Albanië gevraagd of zij dit project willen ondersteunen met de opbouw van een prefabgebouw vanuit Nederland. Het gebouw uit Uithuizen (Groningen) is in 2006 ontmanteld door een groep vrijwilligers en getransporteerd naar Spille. Het is weer opgebouwd met groepen vrijwilligers vanuit Nederland en mensen van SFI. De kliniek is prachtig geworden en veel mensen maken er dankbaar gebruik van!