Huisje Cerave

 Tijdens het werkbezoek van een aantal leden vh bestuur van HvA in juni 2013 werden wij geattendeerd , door de plaatselijke voorganger van de kerk in de regio Pogradesh , op de uitzichtloze situatie van een gezin in het plaatsje Cerave. Moeder leeft hier met 4 zonen in een zeer klein en verwaarloosd "huisje". De vader van dit gezin was onlangs overleden en de moeder en 2 oudste zoons probeerde met het weinige wat ze nog hadden er iets van te maken . Verder waren ze afhankelijk vd de zorg sociaal werkers van de  kerk die hen regelmatig bezochten.
Bij het bezoek van dit gezin werd duidelijk dat hier op korte termijn iets aan gedaan zou moeten worden. Er werd direct contact gezocht met de (loco) burgemeester van Cerave om hier na te gaan of de grond waarop het "huisje" stond eigendom was van de famillie , dit om de eventuele bouw van een nieuw huisje te vergemakkelijken .
Na ons bezoek heeft Peter Maris nog een aantal maal gesproken met de verantwoordelijken van het plaatsje Cerave en is men overeengekomen dat er op de grond gebouwd zou kunnen worden.
Bij  thuiskomst van de delegatie vh bestuur van HvA , werd ook duidelijk dat er voor dit huisje een aantal sponsoren waren die de financiering van dit project mogelijk wilde maken !
Vervolgens is er door onze aannemer Luli met een aantal plaatselijke arbeidskrachten een aanvang gemaakt met de bouw van een nieuw huisje. Tijdens de bouw van het huisje meldde zich spontaan een aantal buren om mee te helpen , en binnen zeer korte tijd stond er een prachtig nieuw huisje .
Tijdens ons laatste werkbezoek van okt/nov j.l.  hebben we dit huisje feestelijk kunnen openen waarbij een groot aantal buren en belangstellende aanwezig waren.
Ook in deze situatie is weer gebleken dat er met behulp en goede contacten  tussen locale overheden en medewerkers van HvA ter plekke er in een korte tijd een hoop werk verzet kan worden.

In Mei 2014 is een deel vh bestuur in Cerave langs geweest om te zien hoe het met de 4 jongens ging. Bij aankomst in het dorp waren de 3 oudste jongens hard aan het werk. De buurvrouw had een partij hout voor de winter ingekocht en dit werd tegen betaling door de jongens gekloofd en opgeslagen. Tijdens de koffie die we bij de buurvrouw kregen vertelde zij en voorganger Ardi dat er door de buurtbewoners goed voor de jongens wordt gezorgd net zoals vorig jaar toen bij de bouw vh huisje de buurtbewoners volop meehielpen is ook nog steeds de sociale controle goed geregeld , voor ons een groet zorg minder. Van deze bezoeken wordt je blij en bevestigd ons gevoel van een jaar geleden dat hier iets moest gebeuren !

Ook de jongste helpt tussen de schooltijden door mee.
Het is hard werken in 30 graden
De buurvrouw met voorganger Ardi