Opvanghuis voor zwerfjongeren Korcë / Maliq

3 december 2018Bouwproject, Nieuws

In december 2017 kregen wij een brief van Plator Collaku de voorganger van de evangelische kerk te Maliq werd HvA om hulp gevraagd om een project voor straat jongeren te ondersteunen. Deze jongens, die veelal wees zijn, werden/worden aan hun lot overgelaten en misbruikt door onder andere criminele organisaties.

Onder de vlag van de Kenedi Foundation vangt de kerk in Maliq al een aantal van deze jongens op en leert hen om in, de voor hun moeilijke maatschappij weer een plekje te vinden. Echter was volledige opvang niet mogelijk zodat ze s ’nachts weer op straat leefden. Tot dat men in Maliq een op een bijzondere manier een huis toegewezen kreeg! Om met de woorden van pastor Plator Collaku te spreken: “Eindelijk zagen we dat God een deur voor deze kinderen opende”.

Renovatie + fundering

Onze steun voor dit project werd gebruikt voor de renovatie van het huis, er moesten nieuwe toilet groepen komen, extra kamers, doucheruimtes en bij het aanleggen van een nieuwe riolering kwam onze aannemer Luli tot de ontdekking dat de fundering van dit huis niet berekend was om dit huis te kunnen ‘dragen’. Doordat er door de tijd een extra verdieping illegaal was opgebouwd kon de veiligheid niet worden gegarandeerd.

Financiële steun niet toereikend

De door HvA toegezegde financiële steun was door deze tegenvaller niet toereikend. Na een bezoek aan dit project in oktober van dit jaar werd duidelijk dat Luli en zijn team inmiddels de fundering rigoureus had aan gepakt waardoor het huis nu een stevige en dus veilige fundering heeft .

Toch een ‘go’ om door te gaan

Door deze extra kostenpost werd duidelijk dat er een financieel gat ontstond waardoor de inrichting van het huis lastig zou worden. Er moest immers nog een keuken worden geplaatst, de inrichting van de kamers, wasmachines ect.. Ter plekke werd door de aanwezige bestuursleden een extra financiële toezegging gedaan zodat men verder kon gaan met de renovatie en dat er zo bij de afronding van de werkzaamheden ook daadwerkelijk met de opvang gestart zou kunnen worden. Het was bijzonder om de emotie te zien bij Dita die de opvang in dit huis zal gaan begeleiden.

Sponsors bedankt!

Terug in Nederland hebben we een aantal partners bereid gevonden die graag aan dit prachtige project hun steun willen bieden. Stichting Werkgroep Albanië, Hervormde gemeente Zevenhuizen, PKN kerken in Geldermalsen en sponsoren die niet met name genoemd willen worden heel veel dank hiervoor! Dankzij uw hulp kunnen zwerfjongens uit Korçe en omstreken op een veilige en warme plaats worden opgevangen en zeker het komende kerstfeest nieuw licht in hun leven kunnen ervaren, letterlijk en figuurlijk!