Nieuw gebouw Mozaik church Lushnje

23 augustus 2023Albanese Kerk, Nieuws

Zeer geachte relatie, donateur van Hoop voor Albanië,
Zoals u weet is Hoop voor Albanië al jaren bezig om de mensen in Albanië te ondersteunen door allerlei projecten.
Het doel is altijd om de mensen aan de zelfkant van de samenleving een kans te geven, armoede te bestrijden en lokale kerken te ondersteunen en in hun kracht te zetten of om te helpen (ver)bouwen.
Al jarenlang zijn Sajmir en Irma Brazhdi als lokale pastor en zijn vrouw bekenden van Hoop voor Albanië. Sajmir en Irma dienen in de Roma gemeenschap in Lushnje en gaan voor in de Mozaïek Kerk aldaar.
De Roma gemeenschap is nog steeds niet geaccepteerd in Albanië, en dit heeft een effect op de sociale, emotionele en economische kant van hun leven.
Sajmir en Irma zijn bezig om het Woord van God te verspreiden en hun gelovigen te helpen groeien in geloof. Daarnaast zijn zij ook bezig onder de bevolking om te helpen een constructieve levensweg in te slaan. Ondersteunen de sociaal zwakke gezinnen door voorlichting en coaching. Met name dekinderen, jeugd en de jongeren zijn een aandachtspunt voor dit stel. Zo geven zij bijvoorbeeld dagelijks huiswerk ondersteuning voor de kinderen tijdens de middagpauze. Hierbij krijgen zij een lunch verstrekt.
Met alle passie die Sajmir en Irma hebben om hun gemeente te dienen en de vele activiteiten die daardoor in de kerk plaats vinden is de gemeente uit het pand gegroeid!
Zij hebben o.a. Stichting Hoop voor Albanië gevraagd hen te helpen het financieel mogelijk te maken een groter gebouw te betrekken. En met een aantal donateurs, waaronder New Day Impact te Apeldoorn, de Mozaik church Noorwegen en Hoop voor Albanië, is dat gelukt!
In het pand moet echter nog wel verbouwd worden. En dat kost ook wéér geld, het geschatte gedrag is € 50.000,–. U las daar al over in onze laatste Nieuwsbrief.
Vrijmoedig vragen wij u:
Doet u mee om de kosten voor de verbouwing van de kerk in Lushnje te dekken?
Onze dank voor uw steun en betrokkenheid.