Ik wens jou: ‘een dak boven je hoofd’

10 december 2021Aardbeving, Actuele projecten, Huisjes opknappen, Nieuws, Projecten

Het is niet voor te stellen hoe mensen in erbarmelijke omstandigheden moeten overleven. Helaas komen we dit regelmatig tegen als we een huisbezoek afleggen in Albanië. Vaak proberen de lokale partner organisaties de families bij te staan met alles wat ze kunnen geven, maar dat is voornamelijk troost bieden en soms een voedselpakket.

Zo is er een gezin van zes kinderen die allen geestelijk en verstandelijk gehandicapt zijn, waarbij vader recent overleden is en moeder de psychiatrische ziekte schizofrenie heeft. Ze wonen in een verrot huisje met een aluminium dak. Geen isolatie, de meubels in zeer slechte staat, wonend in een onveilige omgeving. Door hun geestelijke handicap en negatieve prikkels van buiten komt het nogal eens voor dat de kinderen zichzelf verwonden en agressief gedrag vertonen.

Kwestie van tijd

Een ander gezin is nog steeds ‘wachtende’ op een nieuw huis. Door de aardbeving in 2019 werden zij op een lijst gezet en zou het een kwestie van tijd zijn. Helaas staan ze daar nog steeds op en dat is eigenlijk onacceptabel. Beide ouders zijn lichamelijk gehandicapt en samen met hun twee kinderen en moeder wonen ze in een huis waar de helft van het huis onbewoonbaar is. Elk moment kan ook de rest van het huis instorten.

“Elk moment kan ook de rest van het huis instorten.”

Oude dame

Een oude dame verloor haar man in 2004. Hij wilde het dak repareren, maar verloor daarbij zijn evenwicht. Later die dag overleed hij in een hospitaal aan inwendige bloedingen. Zij zelf is lichamelijk gehandicapt en met een loon van 65 euro per maand heeft zij haar kinderen opgevoed. Haar twee kinderen wonen in het buitenland. Zij helpen haar met kleine giften, maar zijn niet bij machte om de woonsituatie te verbeteren. In 2017 viel tijdens noodweer een groot aluminium dak van een naast gelegen flatgebouw op haar huis. Het dak heeft hierdoor zoveel schade opgelopen dat het elk moment kan instorten. Door de schade is er totaal geen isolatie meer en vooral tijdens de regenmaanden en winter is er sprake van veel lekkage en kou.

Hoop geven

Wat te doen in deze situaties waar de hoop op verbetering totaal verdwenen is, waar men radeloos is. Zelfs de hulporganisaties kijken machteloos toe hoe deze gezinnen leven in mensonterende situaties. Als Hoop voor Albanië hebben wij na enige voorkennis de drie gezinnen tijdens onze rondreis in november 2021 wat hoop kunnen geven. Voor de zes kinderen en hun moeder wordt een bestaand huis gekocht en gerenoveerd zodat de kinderen een veilige en rustige thuishaven hebben. De organisatie die zich over hen bekommert kan zo veel beter toezicht houden en hen verzorgen in hun project dagopvang voor lichamelijk- en verstandelijk gehandicapten. Voor de ouders met hun oude moeder en twee kinderen wordt een nieuw huis gebouwd en bij de alleenstaande weduwe was binnen een week een nieuw dak geplaatst!

Ik wens jou

Dank voor jouw giften die we ook op deze manier kunnen gebruiken om mensen en organisaties weer hoop te geven zoals  verwoord in het lied van de band Trinity ‘Ik wens jou’. Wij wensen en gunnen deze mensen een goed dak boven hun hoofd.