Een nieuwe keuken voor Seed of Hope

Een nieuwe keuken voor Seed of Hope

Schilderijenverkoop Micha groep
Op  19 en 20 oktober jl. vond de schilderijenverkoop door de Michagroep van de Stichting “Hoop voor Albanië” plaats in een winkelpand in ‘s Gravenzande.
Na oproepen in diverse bladen kon zij zo’n 200 schilderijen, reproducties en ingelijste foto’s in ontvangst nemen.
Het waren gezellige drukke dagen, waarbij veel werken werden verkocht. De opbrengst is € 1.706,00. Dit geld wordt besteed aan de bouw van een nieuw huisje van een gezin in Skhoder, in het noorden van Albanië. Tijdens de aardbeving op 11 augustus jl. werd hun huisje verwoest en nieuwbouw is noodzakelijk.
Alle gulle gevers hartelijk dank.
Winter akties werkgroep Micha 's-Gravenzande

WINTERROND ACTIE VOOR ALBANIË

De leden van de ‘s-Gravenzandse Michagroep lopen nog steeds heel warm voor de mensen in Albanië die zich niet kunnen redden.
Om huizen en gemeenschapsruimtes te kunnen bouwen en om ouderen en lichamelijk en geestelijk beperkten en armen te kunnen helpen is er geld nodig. Iedere keer maar weer. Zonder geld kunnen we de leefomstandigheden van de mensen die tussen wal en schip vallen, niet verbeteren.

Daarom starten we de komende maand:  WINTERROND ACTIE VOOR ALBANIË!

Een nieuw dak

Wederom een huisje als project .
Op de vraag van dhr. Wilbert van Haut namens de Protestantse gemeente Herveld en Slijk Ewijk of zij een project van HvA zouden kunnen ondersteunen ,hebben wij natuurlijk positief gereageerd. Het mooie van deze vraag was dat zij met een jongerenwerk groep al eerder in Albanie waren geweest en het werk van HvA bekend zijn gemaakt.
Zij hebben een arm gezin in het dorpje Darshen voorgedragen . Zij wonen in een bouwval waar een nieuw dak geen overbodige luxe is. Met toestemming van de burgemeester is Luli Cenoli gestart met de werkzaamheden.

Huisje te Selba is klaar

Huisje in Selba is klaar !
Luli Cenoli en zijn team waaronder de vader van het gezin hebben het nieuwe huis in Selba opgeleverd.
De bouwvakkers van Luli Cenoli waaronder de vader van het gezin hebben onder moeilijke omstandigheden weer een mooi project gerealiseerd.
Zoals Luli eigenlijk altijd werkt worden bij de bouw van dit soort projecten lokale arbeidskrachten ingehuurd. Dit keer dus de vader die op deze manier voor een periode een inkomen heeft en aan de bouw van zijn eigen huis kan werken met als resultaat een zeer gelukkig gezin !
Dankzij de sponsoring van u als donateur van HvA en de financiële bijdrage van de Belfast Guys ( mede sponsor van Seed of Hope) hebben wij als HvA dit mogen doen , DANKUWEL !