Kaarsenmakerij

Sinds 1995 trekt de Albanese organisatie “Alternativa’ zich het lot aan van mensen met een verstandelijke handicap. Deze mensen, die te goed zijn voor een inrichting maar niet normaal kunnen functioneren in de maatschappij leven in Albanië volkomen geïsoleerd. De familieleden schamen zich soms voor de geestelijke handicap van hun kinderen of broers en zusters. Deze groep patiënten leeft vaak volkomen geïsoleerd. De mensen komen hun huis niet uit en worden weggestopt. In 1995 is Alternativa, onder leiding van de gedreven Adri Bicaku, gestart met dagopvang van deze mensen om ze uit hun isolement te halen. Zij werden ondergebracht maar er werd eigenlijk niets met met ze gedaan. Sinds 1997 zijn er contacten met het centrum voor geestelijke gezondheid “Parnassia”in Den Haag. Met elkaar is men gaan kijken wat de mogelijkheden zijn, om wat meer inhoud aan het leven van deze mensen te geven. De eerste insteek was de bezoekers van het centrum te gaan zien als mensen en zoeken wat hun mogelijkheden zijn en welke activiteiten zij zouden kunnen ontplooien.

Met hulp van Parnassia en de Nederlandse Ambassade in Albanië is in 1999 gestart met werktherapie. Een aantal mensen zijn gaan schilderen. Een aantal bezoekers blijkt technische capaciteiten te hebben en zijn actief in een fietsenmakerij, waar fietsen gerenoveerd en gerepareerd worden

Start Kaarsenmakerij
Een ander bijzonder project was de start van een kaarsenmakerij. Een aantal verstandelijk beperkte bezoekers van het centrum is gestart met het maken van kaarsen. Het zijn bijzondere en kwalitatief goede kaarsen. En er blijkt markt voor te zijn. Wat in 1999 is gestart als een project van werktherapie is ondertussen uitgegroeid als een “selfsupporting business”. Men is voor de aanschaf van materialen niet meer volledig afhankelijk van de steun van de ambassade of Parnassia. Men kan dit zelf betalen en houdt zelfs nog iets over om te investeren. Het basismateriaal wordt via Hoop voor Albanië naar Albanië vervoerd waarna de mensen aan de medewerkers aan de slag kunnen. Op dit moment zijn dagelijks drie mensen de hele dag bezig met het produceren van kaarsen.

Verkoop kaarsen
Tijdens ons bezoek aan de kaarsenmakerij waren we onder de indruk van wat daar met de beschikbare middelen wordt geproduceerd. Hoop voor Albanië wil de productie van de kaarsen en een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de kaarsenmakerij. Zij doet dit door de verkoop van de kaarsen in Nederland te stimuleren. Wij hopen dat u van de mogelijkheid gebruik gaat maken om deze kaarsen bij ons te bestellen. De kwaliteit is zeer goed en de vorm en kleurschakeringen maken de kaars bijzonder geschikt om cadeau te doen.